VRF системи се използват за централна климатизация на сгради с множество помещения, които имат своите различни предназначения.

VRV и VRF са системи за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент.  В зависимост от климатизираната площ тези системи могат да се състоят от едно или няколко външни тела и много вътрешни (около 60). Чрез тях могат да се климатизират цели сгради. Вътрешните и външните тела са обединени с обща система за управление и обща тръбопроводна фреонова инсталация. Вътрешните тела могат да се инсталират в разстояние до 100 м от външните.  Това позволява външните тела да бъдат монтирани на покрива на сградата, в двора или друго пространство, така че да се запази естетическия архитектурен вид и да не заемат излишно място. При климатизация на по-големи площи са необохдими няколко VRF системи. Многозоновите системи се състоят от едно външно тяло и десетки вътрешни тела.

При някои VRF системи за централна климатизация е възможно вътрешните тела на системата в отделните помещения да работят в различен режим т. е. някои в режим на отопление, а други в режим на охлаждане.

Поради това VRF системите са предпочитан избор за централна климатизация на административни и офис сгради, в големи търговски центрове и сгради с множество помещения, имащи различно приложение.

Този тип климатична система предлага: 

I. Висока енергийна ефективност.

II. Възможност за приложение на цялата гама от начини за монтаж навътрешните тела: стенен тип, касетъчен, канален, подово-таванен и др.

III. VRF климатичните системи дават възможност за добавяне на вътрешни тела без да се сменя външното.

IV. Ако с увеличаване броя на климатизираните помещения се изискват по-големи мощности, могат да се монтират допълнителни външни тела в системата.

V. Експлотационният живот на VRF системите е по-дълъг от този при стандартните сплит системи.

VI. Разнообразните видове кабелни и безжични, дистанционни управления осигуряват максимално удобство при управление, както на всяко едно от вътрешните тела , така и на цялата система.

VII. Компютърното управление дава възможност за диагностика и контрол на всеки един елемент от VRF системата, както и възможност за наблюдение върху работата на системата, отстраняване на повреди и прочие.