Чилър и чилърни системи за централна климатизация

Чилър и чилърни системи, използвани в централната климатизация са термопомпи тип въздух-вода. Те са предназначени за промишлени обекти с цел сградна и централна климатизация и отопление на сгради. Чилърът представлява външно тяло с големи размери и капацитет (като тези за VRF) с фреонова система. Тя затопля или охлажда преминаващата през нея вода. Затоплената или охладената вода постъпва през тръби до свързаните в сградата вътрешни тела. Изложените в тази категория чилърни, термопомпени системи са с конвенционално или с инверторно управление. Те осигуряват гъвкавост при експлоатация, максимална ефективност и изходяща мощ при минимална консумация на електроенергия.

Предлаганите от нас чилърни системи за централна климатизация са модулни. Това означава, че ако е необходима по-голяма изходяща мощност, към вече изградената система могат се добавят още външни тела.