Термопомпи и термопомпени системи

Термопомпи въдух-вода се характеризират с изключително широко приложение. Те отдавна присъстват на нашия пазар. Термопомпената система въздух-вода се използва за подгряване и/или охлаждане на вода. Респективно нагрятата/охладената вода може да се използва навсякъде в домакинството, включително за климатизация.

Предимство:

Термопомпената система предлага разнообразни, разширителни възможности. В една термопомпена инсталация могат да се свържат множество допълнителни компоненти, които да подобрят или да разширят функционалността на цялата инсталация. Такива са: слънчеви колектори, фотоволтаични панели, допълнителни водосъдържатели, хидромасажни вани, басейни, вентилаторни конвектори, подово отопление, нискотемпературни радиатори и др.
Термопомпи въздух-вода. Как работи?
Термопомпата въздух-вода работи на принципа на климатика. Разликата е в това, че вместо въздух тя загрява или охлажда вода. Тази вода може да бъде използвана едновременно за битови нужди (в банята, в кухнята и т.н.), както и за отопление. За целта се инсталират нискотемпературни радиатори, вентилаторни конвектори или подово отопление.

Опционални компоненти – предимства и предназначение:

Подовото отопление се монтира под плочки, след което топлия въздух се издига нагоре и по този начин отоплява равномерно цялото помещение.

Ниско температурните радиатори работят като обикновените водни радиатори. Термопомпата загрява преминаващата през нея вода. От своя страна нагрятата вода преминава през нискотемпературните радиатори и загрява и тях. Структурата и материала, от който са изработени нискотемпературните радиатори, позволяват топлината да се задържа дълго време. Радиаторът нагрява въздуха около себе си и по този начин затопля помещението.

Вентилаторните конвектори работя по начин, близък до този на климатика. Разликата тук е, че вместо фреон в топлообменника циркулира загрятата от термопомпата вода. Вентилаторните конвектори са алтернатива на нискотемпературните радиатори. Тяхното предимство е, че има турбина, която раздвижва въздуха в помещението и по този начин осигурява по-бързо и равномерно затопляне.

Слънчевите колектори и фотоволтаичните панели намаляват натоварването над термопомпата, предоставяйки част от енергията нужна за нейната работа. Това е начин да се постигат страхотни икономии, а на моменти да се получи така, че термопомпата да работи само с енергия, извлечена от слънчевите лъчи.

Ние предлагаме модерни японски термопомпи за централна климатизация на водещите марки Panasonic, Midea, Samsung.

Към тях могат да бъдат свързвани множество контролери и сензори, чрез които да се автоматизира работата на системата или да се задават работни режими при различни показания на датчиците. За допълнително удобство можете да използвате мобилния си телефон, за да контролирате термопомпената инсталация от всяка точка на света.

Термопомпените инсталации могат да осигурят целогодишно качествена климатизация на дома, без това да Ви струва високи месечни сметки за електричество.

АВ-КОМ Сервиз предлага частично / цялостно изграждане на термопомпени инсталации, професионална, абонаментна поддръжка и оторизиран сервиз за водещите марки термопомпени системи.

АВ–КОМ Сервиз е оторизирана да извършва тестове за херметичност на термопомпи съобразно европейските изисквания от Регламент (ЕС) 517/2014 и Регламент (ЕС) 2015/2067.