сервиз-и-профилактика-на-климатици
 
Нашият екип е с дългогодишен професионален опит в изграждането и поддръжката на климатични и вентилационни системи.

Ценоразпис на извършваните услуги:

Ремонтна услуга Цена с ДДС
Диагностика на климатична система

40 лв.

Смяна на датчик или приемник

50 лв.

Смяна на стартов кондензатор

60 лв.

Демонтаж и монтаж на електронна платка

40 лв.

Ремонт на електроника /управляващи модули/

25 лв./ч

Удължаване, подмяна, ремонт на дренажна линия

10 лв./л.м.

Ремонт присъединителни конуси

30 лв./бр.

Смяна на четирипътен вентил с 24-часови проби /труд/, до 12000Btu

150 лв.

Смяна на четирипътен вентил с 24-часови проби /труд/, над12000Btu

200 лв.

Смяна на компресор с 24-часови проби /труд/, до 12000Btu

200 лв.

Смяна на компресор с 24-часови проби /труд/, над 12000Btu

200 лв.

Смяна на капилярен модул с 24-часови проби /труд/, до 12 000 Btu

150 лв.

Смяна на капилярен модул с 24-часови проби /труд/, над 12 000 Btu

200 лв.

Азотна проба до 60 000 Btu

40 лв.

Отстраняване на пропуск във фреонов контур

70 лв.

Зареждане на климатична система с работен газ фреон R407 и R410

15 лв./ 100 гр

Зареждане на климатична система с работен газ фреон - труд

25 лв./час

Изтегляне на фреони - труд

60 лв./час

Посещение на обект в града без извършване на ремонт

30 лв.

Проверка за херметичност и течове от фреонов контур с отразяване в досие на машината. Водене на досие в съответствие с регламент 517/2014 за флуоросъдържащи парникови газове

2,50 лв/1 kW хладилна мощност

Монтажни услуги Цена с ДДС
Монтаж на кабелен канал 60х60

15 лв./л.м.

Монтаж на климатична система до 12 000 Btu, до 3 л.м.

240 лв.

Монтаж на климатична система над 12 000 Btu, до 3 л.м.

280 лв.

Монтаж на климатична система 24 000 Btu, до 3 л.м.

300 лв.

Монтаж на климатична система над 24 000 Btu, до 3 л.м.

360 лв.

Демонтаж на климатична система

150 лв.

Демонтаж на вътрешно тяло

50 лв.

Демонтаж на външно тяло

100 лв.

Монтаж на климатична система – без материали

180 лв.

Монтаж на вътрешно тяло- без материали

70 лв.

Монтаж на външно тяло- без материали

100 лв.

Тръбен път: до 12000 Btu

50 лв./л.м.

Тръбен път: до 24000 Btu

60 лв./л.м.

Тръбен път: над 24000 Btu

70 лв./л.м.

Профилактика на климатици Цена с ДДС
Техническо обслужване/ профилактика на климатична система до 12000 BTU

70 лв.

Техническо обслужване/ профилактика на климатична система над 12000 BTU

80 лв.

Техническо обслужване / профилактика на колонен тип система

100 лв.

Техническото обслужване /профилактика/ на климатичната система е много важно за нормалната й и ефективна работа. Тъй като през вътрешната /изпарителна/ пита и вътрешния вентилатор преминава голямо количество въздух, в процеса на работа по техните повърхности се натрупват прах, образуват се плесен и мухъл. Това създава нездравословна среда в помещението, особено на хора имащи проблеми с дихателните пътища. Намалява се ефективновността на климатика и се създават предпоставки за неефективна работа и голямо разминаване между зададената и постигната температура в климатизираното помещение.

Техническото обслужване /профилактика/ на външно тяло е не по-малко важно. Обемът на обработения въздух във външното тяло е няколко пъти по-голям от този на вътрешното тяло на климатика. Прахът и замърсяванията на градския въздух пряко се отразяват на външното тяло на климатика. Замърсяват кондензната пита, запушват дренажния път, замърсяват платки с електроника /които имат/. При замърсена  кондензна пита работа на климатика е в крайно неподходящ температурен режим. При замърсен дренажен път има реална опасност той да се запуши. В тези случаи кондензната вода започва да изтича неконтролирано. При замърсени с прах платки много често се получава киселинно разяждане на елементи и пътеки  по тях. 

Периодичното почистване и преглед климатичната система намалява риска от проблеми с работата и осигурява безаварийно ползване дълги години.

Техническото обслужнане на климатик съдържа в себе си следните операции:

Сваля се предния панел и улеят за дренажна вода /при някои видове климатици това е вана/. Предният панел дава визията на климатика, затова е хубаво да бъде чист. Дренажният улей/вана/ събира тинята и утайките в себе си. Много често се запушват от отлагания и климатиците протичат в стаите.

Те се третират с препарат за безконтакто почистване и силна струя вода. Ако климатикът е изработен от качествена пластмаса, след такова измиване, придобива вид на нов.

Вътрешния вентилатор има голяма разгъната площ, която събира голям процент от плесента и праха по себе си. Поради специфичната конструкция се почиства трудно без водо/паро-струйка, затова първо се обработва  с препарат, след това се измива със силна струя.

Вътрешната  пита  събира голяма част от праха и миризмата на  третираната среда. За да се отстранят качествено всички налепи и миризми по нея има два начина:

-обработка с препарат и парогенератор: температура 110° C и 3 Atm налягане на парата. Този начин не налага разхерметизиране на системата, и пести пари на клиента.

-обработка с препарат и водоструйка. Този начин налага разхерметизиране на системата, което увеличава стойността на профилактиката. Налага се само в случаите, когато конструкцията на климатиците не позволява да се разглобят без да се демонтират целите вътрешни тела.

Абонаментна поддръжка VRF и VRV системи
Фирмата има дългогодишен опит в гаранционно, извънгаранционно и абонаментно поддържане на термопомпени системи тип Въздух-Вода /чилърни системи/, VRF и VRV системи за централна климатизация. Служителите на фирмата притежават всички необходими сертификати за извършване на проверки за херметичност на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи 3 кг и повече флуорирани парникови газове