Тест за херметичност на климатик, климатична или хладилна системи и термопомпи с флуорирани парникови газове се извършва от сертифицирани за това фирми.  

  Провеждането на тест за херметичност на климатик и като цяло на хладилна и климатична техника с парникови газове над определени килограми е процедура със строги изисквания определени европейски регламенти.

 Основната цел на влезлия в сила от 01.01.2015г. Регламент (ЕС) 517/2014 и Регламент (ЕС) 2015/2067 от 17 ноември 2015г. е рязко намаляване потреблението на флуорсъдържащите парникови газове и свързаните с това ограничаване на парниковия ефект. Регламентът съдържа разработена програма за ограничаване употребата на флуорсъдържащи парникови газове.

Максимални количества за пускане на пазара:

2015г.

2016-2017г.

2018-2020г.

2021-2023г.

2024-2026г.

2027-2029г.

2030г.

100 %

93 %

63 %

45 %

31 %

24 %

21 %

     За оценка на вредното въздействие на флуорсъдържащите парникови газове в хладилни и климатични инсталации се въвежда нов показател „тон(ове) СО2 еквивалент“. Той представлява произведението от масата на хладилния агент в метрични тонове и неговия потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) (например: изчисляването тонове СО2 еквивалент на един от най-често използваните R404А – за 12кг. х 3922 (неговия ПГЗ) : 1000 се равняват на 47 тона СО2 еквивалент).

    тест-за-херметичност-на-климатик

Показателят „тон(ове) СО2 еквивалент“ се използва и при определяне честотата на периодичните проверки за течове на оборудването. Инсталациите се проверяват най-малко на всеки 12 месеца при 5 тона или повече СО2 еквивалент; на всеки 6 месеца при 50 тона или повече СО2 еквивалент и на всеки 3 месеца при 500 тона или повече СО2 еквивалент.

 Хладилни агенти и изисквания за проверка:

Хладилен агент

R404A

R134а

R410A

R407C

R507

ПГЗ

3 922

1 430

2 088

1 774

3 985

Проверка на всеки 12 месеца/ при над 5 тона СО2 eквивалент

1,27кг.

3,50кг.

2,4кг.

2,82кг.

1,25кг.

Проверка на всеки 6 месеца/ при над 50 тона СО2 eквивалент

12,7кг.

35кг.

24кг.

28,2кг.

12,5кг.

Проверка на всеки 3 месеца/ при над 500 тона СО2 eквивалент

127кг.

350кг.

240кг.

282кг.

125кг.

Изисквания на Регламент 517/2014

Изискванията на Регламент 517/2014 се отнасят за проверки за течове както на стационарни хладилни, климатични и термопомпени  инсталации, така и за хладилните инсталации на хладилни камиони над 3,5 тона и ремаркета.  Въвежда се ограничаване и поетапна забрана при използването на флуорсъдържащи парникови газове, в зависимост от техния потенциал за глобално затопляне.

  Например: от 1 януари 2020г. се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2500 или повече (примерно: R404A и R507) за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество за зареждане 40 тона СО2 еквивалент или повече. За регенерирани и рециклирани хладилни агенти забраната влиза в сила от 01.01.2030г.  Приет е и нов Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 за минималните изисквания за уменията и знанията на хладилните техници, който заменя досега действащия Регламент (ЕО)303/2008.   

   С оглед на тези изисквания, фирма АВ-КОМ Сервиз Варна е сертифицирана да извършва проверка на течове на хладилни и климатични системи и термопомпи, съдържащи флуорирани парникови газове. При тест за херметичност на климатик / климатична система нашите специалисти изготвят и водят Досие на техниката, извършват и издават Протокол за направен тест за херметичност.

Допълнителна информация за всички услуги, кото предлагаме можете да намерите тук.