ремонт-на-климатици

Ремонт на климатици и климатична техника

  В качеството си на оторизиран сервиз на климатични системи PANASONIC, FUJI ELECTRIC, TOSHIBA, DAIKIN и MIDEA, „АВ-КОМ“ ООД има всички права за извършване на сервизна дейност. За осигуряване на висококачествени ремонтни дейности, ние разполагаме с квалифициран персонал, който притежава всички необходими сертификати. Нашият екип има 27 години опит в извъшването на цялостно обслуждане на климатична и вентилационна техника, изграждане, профилактика и ремонт на климатици. 

АВ-КОМ Сервиз разполага с богат набор от технически документация за всяка една от изброените марки.

Ремонтна услуга Цена с ДДС
Диагностика на климатична система

40 лв.

Смяна на датчик или приемник

50 лв.

Смяна на стартов кондензатор

60 лв.

Демонтаж и монтаж на електронна платка

40 лв.

Ремонт на електроника /управляващи модули/

25 лв./ч

Удължаване, подмяна, ремонт на дренажна линия

10 лв./л.м.

Ремонт присъединителни конуси

30 лв./бр.

Смяна на четирипътен вентил с 24-часови проби /труд/, до 12000Btu

150 лв.

Смяна на четирипътен вентил с 24-часови проби /труд/, над12000Btu

200 лв.

Смяна на компресор с 24-часови проби /труд/, до 12000Btu

200 лв.

Смяна на компресор с 24-часови проби /труд/, над 12000Btu

200 лв.

Смяна на капилярен модул с 24-часови проби /труд/, до 12 000 Btu

150 лв.

Смяна на капилярен модул с 24-часови проби /труд/, над 12 000 Btu

200 лв.

Азотна проба до 60 000 Btu

40 лв.

Отстраняване на пропуск във фреонов контур

70 лв.

Зареждане на климатична система с работен газ фреон R407 и R410

15 лв./ 100 гр

Зареждане на климатична система с работен газ фреон - труд

25 лв./час

Изтегляне на фреони - труд

60 лв./час

Посещение на обект в града без извършване на ремонт

30 лв.

Проверка за херметичност и течове от фреонов контур с отразяване в досие на машината. Водене на досие в съответствие с регламент 517/2014 за флуоросъдържащи парникови газове

2,50 лв/1 kW хладилна мощност

 

При откриване на допълнителни или скрити дефекти по време на ремонта, водещи до увеличаване на стойността му, клиентът се информира и се изисква съгласието му.