Общи условия на сайта

Раздел I Общи положения


Настоящите общи условия уреждат отношенията между „АВ-КОМ” ООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящ се на https://avcom-climaservice.com/.

 • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://avcom-climaservice.com/.
 • АВ-КОМ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с Инд. № 103021374, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Д-р Желескова“№19, наричано по-долу АВ-КОМ или Дружеството.
 • Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
 • Сайт означава уебсайта находящ се на https://avcom-climaservice.com/.
 • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“ означава виртуалният магазин находящ се на https://avcom-climaservice.com/ предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на АВ-КОМ


Следните условия са условията на споразумението между Вас и АВ-КОМ. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

 • Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
 • Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 • Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. АВ-КОМ може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, АВ-КОМ не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
 • АВ-КОМ не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на АВ-КОМ, дори ако той включва логото на АВ-КОМ, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на АВ-КОМ, и че АВ-КОМ няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на АВ-КОМ не означава, че АВ-КОМ подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
 • Доколкото е позволено от приложимия закон, АВ-КОМ при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • АВ-КОМ не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на АВ-КОМ ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • АВ-КОМ има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайта на АВ-КОМ


Цени

 • Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • АВ-КОМ си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
 • При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

Поръчки и доставка на стока и/или услуга

 • Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
 • Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на АВ-КОМ или след получаване на e-mail с текст, потвърждаващ, че поръчката е обработена и подготвена за изпращане. Поръчки направени до 14:00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 14:00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до петък. Всички поръчки, които са направени в петък след 12:00 часа, в събота и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината – юли и октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.
 • След поръчка в сайта потребителят може да посети офиса на АВ-КОМ в гр. Варна и от там да вземе продукта, който е избрал. Ако отбележи офиса на АВ-КОМ, от който ще го получи, тогава продуктът се запазва за конкретния потребител.
 • Всички продукти, присъстващи в сайта, се доставят на територията на цялата страна чрез куриерски фирми Еконт, Спиди и Транспрес, както и със собствен транспорт. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична на склад. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Еконт или Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
 • Ако даденият продукт е със статус „По поръчка“ или „Изпратете запитване“ срокът на доставка ще Ви бъде съобщен допълнително в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
 • Продуктите се изпращат след като сътрудник на АВ-КОМ се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде направено и по електронната поща, посочена от потребителя.
 • Стоките се доставят на получателите до адреса на получателя. Монтажът на продуктите се таксува допълнително, а стойността му се определя след предварителен оглед, направен от  техническо лице на АВ-КОМ.
 • При доставка на продукти на територията на гр. Варна и до 50 км отдалеченост от града услугата е БЕЗПЛАТНА.
 • Доставка по куриер на продукти извън гр. Варна е съгласно теглото и тарифите на използваниете куриерски услуги.
 • Всички пратки се изпращат с услугата „Преглед при получаване“. Проверката се свежда до преглед на външния вид на стоката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. АВКОМ не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

Плащане

 • Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
  • Наложен платеж
  • Банков превод:

Банкови детайли:

Фирма: „АВ-КОМ“ ООД

BIC: UNCRBSF

IBAN: BG82UNCR76301053099343

 • Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на АВКОМ цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договорът за продажба от разстояние между АВКОМ и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

Общи условия за връщане/замяна на стока

  • Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид
  • Да не е използвана
  • Да не е била монтирана
  • Да не е увредена/счупена при транспорт: ако се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствието на куриера. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.
  • Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от АВ-КОМ ООД /фискален бон и/или фактура, стокова разписка, гаранционна карта и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.
  • Възстановяването на парични суми се извършва по начина, по който е заплатено от купувача, в срок от 14 дни от датата на връщане на стоката.

ВАЖНО: При упражняване на правото за разваляне на договор от разстояние от клиентите на „АВ-КОМ“ ООД, след извършен монтаж на климатик/ци, клиентите следва да имат предвид, че във връзка с чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗЗП: „АВ-КОМ“ ООД е в правото си да удържи сумата, представаляваща разхода за извършен монтаж и последващ демонтаж, изчислен според действащата ценова листа. При получаване на стоката в сервизната база на „АВ-КОМ“ ООД, се извършва оглед и оценка на същата. Ако се установи, че тя не отговаря на горепосочените условия за връщане/замяна, на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за защита на потребителите, „АВ-КОМ“ ООД има право да направи обезценка на стоката в размер от 10 % до 100 % при пълна щета от стойността и, за което се съставя протокол. Протоколът се съставя в присъствието на клиента или му се изпраща в писмен вид по ел. поща, посочена във формуляра.

Гаранционно обслужване

 • За всяка стока на сайта www.avcom-climaservice.com се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „АВ-КОМ” ООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
  • гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
  • е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
  • се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
  • е нарушена физическата цялост на изделието;
  • при повреда, настъпила в резултат на токови удари в резултат на неизправна електрическа инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или др.
  • не е осигурен достъп. В случаите, когато по желание на клиента и с негово съгласие е монтирана техника със скеле, вишка или алпинист, то ангажимент на клиента е да осигури достъп до системата или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа;
 • В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „АВ-КОМ” ООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
 • Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към АВКОМ чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект.

АВКОМ указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

Допълнителни условия

 • За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентен съд, съгласно бъгларското законодателство.