Кои сме ние? – Оторизиран сервиз на климатици с 28 годишен опит.

Ав-ком-Варна-оторизиран-сервиз-климатици-Panasonic   „АВ-КОМ“ ООД е създадена през 1996 г. Предмет на дейност на фирмата е продажба на дребно и едро, монтаж, поддръжка, оторизиран сервиз на климатици от битов и промишлен тип.  

Професионална абонаментна поддръжка на термопомпи, VRF и чилърни системи

Фирмата е с богат опит, дългогодишни традиции и абонаментна история в областта на промишлени климатични системи, централна климатизация: чилърни и VRV системи, термопмпи, системи за управление, вентилационна техника от водещите марки производители.

  „АВ-КОМ“ ООД е оторизиран сервиз за климатици в гр. Варна. Обслужваме климатична и вентилационна техника от марките Panasonic, Toshiba, Fuji Electric, Samsung, Midea, DAIKIN. 

Имаме голям опит в решаване на проблеми, свързани с елекрониката на климатиците.  Доставчик на резервни части за климатични системи от марките Danfoss, Panasonic, Samsung, Daikin, Mitsubishi, Refco, Copеland и др. Персоналът е  специализиран в обслужването и сервизирането на много модели от горепосочените марки. 

  В нашия онлайн магазин ще открирете предлага цялата гама от продуктите на водещите марки производители.

   Доставка, гаранция и сервиз

Ав-ком-Варна-оторизиран-сервиз-климатици-Panasonic

  АВ-КОМ СЕРВИЗ извършва доставка, монтаж, гаранционен и извън гаранционен сервиз на климатична и вентилационна техника, водонагревателни термопомпени системи тип Въздух-Вода /чилърни/ системи и VRF системи за централна климатизация – Panasonic, Fuji Electric, Midea и DVM (Samsung).

   Частично или цялостно проектиране по част ОВКИ.

    Фирмата работи в областта и може да участва както частично, така и цялостно в проектирането и изграждането на вентилационни и климатични системи (ОВКИ).

   „АВ-КОМ“ ООД е участвала в част ОВКИ в множество обекти из цялата страна. Обекти като хотели, ресторанти, офиси, банки.

    Сертифициране и сертификати

   Техническият персонал на фирмата притежава Сертификати за извършване на проверка за течове от стандартно хладилно, климатично и термопомпено оборудване /Тест за херметичност/, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове в количества 5 тона СО2 еквивалент или повече при херметично уплътнени системи, етикирани като такива; събиране и съхранение; монтаж, ремонт, поддръжка или сервизно обслужване; извеждане от експлоатация

    Фирмата е притежава Сертификат № 238/20.01.2017 издаден от от Българска Браншова Камара – Машиностроене за правоспособност във връзка с изисквания на Регламент (ЕС) 517/2014 и Регламент (ЕС) 2015/2067 от 17 ноември 2015г. за извършване на монтаж, ремонт, поддръжка или сервизно обслужване; извеждане от експлоатация на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо над 3 кг флуоросъдържащи парникови газове

    Всички служители  разполагат с необходимите знания, опит, дипломи и сертификати в областта, в която работят.

    Фирмата има утвърдени традиции в работата си с клиентите, както частни така и големи фирми от републиканско значение. Стремежът към повишаване на качеството и квалификацията е високо оценявано от нашите клиенти, а тяхното мнение е важно за нас.