сервиз-и-профилактика-на-климатици

Фирма АВ-КОМ има дългогодишен опит като оторизиран гаранционен сервиз на климатици от водещите производители.

Гаранционният срок определен от вносителите е както следва:

 • PANASONIC: 24 месеца на цялата система, 60 месеца на компресора; Гаранционни срокове за термопомпи 24 месеца, 36 месеца за компресора; Гаранционни срокове за чилъри: 24 месеца;
 • TOSHIBA: 60 месеца;
 • FUJI ELECTRIC: 36 месеца; Гаранционни срокове за VRF системи: 24 месеца;
 • SAMSUNG: 36 месеца; Гаранционни срокове за термопомпи Samsung: 24 месеца, 36 месеца за компресора;
 • DAIKIN: 36 месеца;
 • MIDEA: 36 месеца; Гаранционни срокове за чилърни системи: 24 месеца;

Гаранционният срок е валиден при извършен от фирмата монтаж!

Преди да започнете екполатация на климатичната техника или да подадете сигнал за неизправност е задължително да се запознаете внимателно с инструкцията за работа с уреда.

 • Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация, но не по-късно от 2 календарни месеца от датата на продажба на климатичната техника и е валиден само с оригинална гаранционна карта, в която е описан моделът и серийният номер на климатика.
 • Срокът за посещение и констатиране на проблем по време на гаранционния срок е до 3 работни дни след подадена информация в офиса на фирмата.
 • Срокът за отстраняване на констатиран дефект по време на гаранционния период е до 5 работни дни, ако не се изисква доставка и замяна на резервна част и 2-4 седмици в случай на необходимост от доставка на резервна част.
 • Гаранционната поддръжка е безплатна за клиента, ако повредата е в следствие на фабричен дефект.

На гаранционно обслужване не подлежат:

 • дистанционното управление и батериите за него;
 • всички пластмасови части като лицев панел, турбина, вентилаторна перка и др.
 • почистване на въздушни филтри;
 • почистване на външно тяло от замърсяване и попадане на листа и чужди тела;
 • почистване и подмяна на кондензни линии и кабел-канали;
 • подмяна на фотокаталитичен филтър, био-филтър, филтър от титаниев апатит;
Повече информация за извънгаранционното ни обслужване ще намерите тук.
 

Безплатен гаранционен сервиз на климатици се отказва при следните случаи:

 • при демонтаж, опит за ремонт и преместване на уреда от неоторизирани лица;
 • при промяна на обема и площта на помещението;
 • при щети нанесени от природни бедствия, аномалии в електрическата мрежа и вандализъм;
 • не са спазени условията за експлоатация на уреда или когато той не се е използвал по предназначение.

Посещението на сервизен специалист и констатирана липса на гаранционен дефект, се заплаща от клиента по тарифа, посочена в  ценовата листа на фирмата.

По време на гаранционния срок ние Ви гарантираме, че ще получите необходимото внимание при възникване на проблем с Вашата климатична техника. Той ще бъде разрешен компетентно и възможно най-бързо.