Kлиматикът ми не работи. Какво да правя?

На всеки от нас се е случвало да изпадне в ситуация, в която климатикът му да не работи както обикновено или изобщо. „Неволята“ е особено осезаема, когато навън е рекордно топло или студено…

Преди да потърсите сервиз проверете следните неща:

климатикът-не-работи

  1. Захранване – уверете се, че климатикът е включен в контакта(повярвайте ни, случвало се е това да бъде реална причина, с която сме се сблъсквали в практиката). Също така се уверете, че контакта е изправен и подава ток;
  2. Паднал предпазител – проверете дали не е паднал предпазителя на електрическата мрежа;
  3. Дистанционно управление – уверете се, че работи; проверете дали нещо не пречи на климатика да приеме сигнала, подаван от дистанционното;
  4. Режим на температура – проверете какъв режим на температура сте задали. Възможно е да сте задали по-ниска или по-висока температура от желаната, при което климатикът дае изключил; Опитайте се да зададете максимална стойност на охлаждане (18’С), или максимална температура на отопление (30’С);
  5. Врати/прозорци –  уверете се, че са затворени. Когато има отворена врата или прозорец това възпрепятства климатика в ефективното охлаждане/затопляне на помещението.
  6. Време за работа от момента на включване –  на климатика му е необходимо известно време докато заработи нормално. Затова, когато го включите, изчакайте между 3-7 минути. това е времето необходимо на обикновените климатици да достигнат оптимална работа. При инверторните климатици времето за оптимална работа може да стигне до 20 минути.
  7. Когато дълго време не е бил използван – При продължителен период от време, в което климатикът ви е бил изключен, имайте предвид, че когато го стартирате ще му бъде необходимо по-дълго време за влизане в режим на оптимална работа. Това се получава, защото е нужно на компресора да промени налягането си. В тази връзка е възможно климатикът ви да заработи нормално след около 30 минути.
  8. Необичайни светлини – ако индикаторите на климатика ви светят извън обичайното, най-вероятно машината индикира грешка и следва да заработи след нейното отстраняване. Това е защита на климатика. Тя предпазва компонентите на климатика от повреда , като не му позволява да заработи, докато не се отстрани регистрираната грешка. В този случай се свържете с вашия сервиз.

Ако климатикът все така не работи…

Ако сте проверили състоянието на Вашата система по горните показатели и те са изрядни, но все пак климатикът продължава да не работи Ви препоръчваме да се обърнете към оторизиран сервиз. Нашите специалисти имат богат опит и нужната сертификация, за да Ви съдействат в отстраняването на проблема.